Władysław Kufko
INTERNETOWA GALERIA MALARSTWA

 

 

Władysław Kufko

"Sztuka jest dotykiem wieczności,
gdzie czas i przestrzeń zlewają się
i gdzie z materii pierwotnej powstają
majestatycznie mistycznie postacie,
które wstają, unoszą się i znikają."